top of page
סוואמי שיבננדה

סוואמי שיבננדה היה מורה רוחני נודע, מאסטר יוגה, ומייסד אגודת החיים האלוהית. הוא שימש כרופא לפני שוויתר על חיי העולם כדי להמשיך בנתיב רוחני. הוא ייסד את אגודת החיים האלוהית וחיבר למעלה מ-200 ספרים על יוגה, וודנטה, בריאות ופילוסופיה, וסיפק הדרכה והשראה מעשית לאינספור מחפשים ברחבי העולם.

bottom of page