top of page
ספרים
התקדשות אליזבט הייך

המומלצים ביותר

הספר התקדשות מביא את סיפור חייה של אליזבט הייך, מייסדת בית הספר הגדול והוותיק באירופה ליוגה, ואת האירועים וההתנסויות שתרמו להתפתחותה הרוחנית. בין אם קוראים את הספר כאוטוביוגרפיה החושפת אמיתות מיסטיות, או כהתחקות אחר מסע ההתקדשות האישי של המחברת, מדובר בספר מעורר השראה.
מסע חייה של הייך במאה העשרים שלוב בזיכרון חי של התנסויותיה בחיים קודמים ככוהנת צעירה במצרים העתיקה. ההתרחשויות בהווה וחוויות העבר השזורות זו בזו חושפות את הקשר האמיץ שבין העולמות השונים.

סרטים
KUMARI

המומלצים ביותר

יוצר סרטים מחליט לאתגר את תופעת הגורואיזם ומתחזה לגורו הודי . בשיא הפופולאריות שלו קומארי חייב לחשוף את זהותו האמיתית כדי להעביר לתלמידיו את ההוראה הגדולה מכול. משעשע ומעורר מחשבה. כיוצר סרטים, גנדי צועד בשדה מוקשים אתי, מתאמץ לנהוג בסובייקט אותו הוא חוקר ברגישות וכבוד. כקומרי הוא נמנע בזהירות מלהשפיל או לרמות את חסידיו, מנסה להיות דובר אמת תמיד בכדי להעביר מסר ראוי ללמידה. קומדיה פוסט מודרנית חושפנית וממלאת השראה, יתכן כי קומארי יתיר את הרסן לגורו שבתוכך.

ערוצים

המומלצים ביותר

Medicine Of One - רפואה של אחד

Medicine of One היא דרך לא-דואלית של דרך החופש "הפעולה האמיתית של אהבה עצמית": נון-דואליזם שמאני; האני הלא דואלי הגדול בכדי לפתור את הניגודים, רגשית, נפשית ופיזית. פנה את הדרך אל השקט הצטרפו אלי לסדונה אריזונה במעגל החסד: מפגשי ריפוי נשמה, ריטריטים, חזון ומסעות נשמה על פני האדמה.

IAM ONE
bottom of page