top of page
ציטוטים

לציטוטים יש את היכולת המדהימה לתפוס את מורכבות המציאות לתוך רעיון תמציתי ועמוק. ציטוטים אלה מתפתחים לעיתים לרעיונות אשר מעצבים את העולם שלנו.. בין אם הם בוחנים את מעמקי הנשמה האנושית, את מורכבויות מערכות היחסים או את מסתורין הקיום, ציטוטים משמשים כמצפנים ומפנים אותנו אל עצמנו ומהדהדים לדורות רבים.

ציטוטים

"האהבה היא המפתח לכל הדלתות."

ג'לאל א-דין רומי

"בוא כמו שאתה, ואין צורך להביא דבר."

ג'לאל א-דין רומי

"הכל זורם, אל תתנגד."

ג'לאל א-דין רומי

"האדם הקרוב ביותר לאלוהים הוא זה שיש לו את הלב הטהור ביותר."

רביאה אל-ע'דוויה

"האהבה היא האש שורפת את כל האנוכיות."

רביאה אל-ע'דוויה

"הדרך לאלוהים עוברת דרך הלב."

רביאה אל-ע'דוויה

"הכל ריק מכל עצמיות קבועה."

נגרג'ונה

"התופעות שאנו רואים הן רק אשליות של התודעה."

נגרג'ונה

"ההבחנה בין 'אני' ל'עולם' היא אשליה."

נגרג'ונה

"הכל הוא משחק של אלוהים."

נים קרולי באבא

"התמסר לאלוהים ותמצא שלווה."

נים קרולי באבא

"האהבה היא הכוח החזק ביותר ביקום."

נים קרולי באבא

bottom of page