top of page
נתיב הידע
נתיב הידע

חקר העצמי ונתיב הידע להתעוררות והיזכרות עצמית

מפת נתיב הידע

השלב השלישי בהתפתחות התודעה האנושית על פני כדור הארץ מתאפיין בהכרת העצמי, ובכוח לבחור ולהחליט באופן עצמאי ובודד. אנשים בשלב זה מסוגלים לעשות החלטות מודעות, ולהשתמש בחשיבה הגיונית, אנליטית וביקורתית לפיתוח תפיסות, רעיונות, משמעויות, עקרונות ומערכות של אמונות. בשלב זה של תודעה, נוטים לשכוח שאנו חלק ממשהו גדול יותר ולחוות את עצמנו כנפרדים מהסביבה, עם תחושה חזקה של "אני" ו"שלי", ובעולם שבו קיימת הבחנה ברורה בין "טוב" ל"רע". אנשים ברמה זו מרבים להיות עסוקים במחשבותיהם על העולם, ולחוות את חייהם כאילו הם חולמים חלום עמוק, תוך כדי שהם רואים את עצמם כגופים בעלי שם בעולם מלא סכנות, אשר עליהם לנווט בו באופן אינדיבידואלי ולהשיג הישגים.

לשם קיום ותמיכה ברמה זו של תודעה, הנפש עוברת דרך "מעטה השכחה" או "מעטה הבלתי ידוע", אשר מנתק אותה מהמקור האינסופי והאחדות ומאפשר לה לחוות את עצמה כישות נפרדת בסביבה קרה ואוינת. שימוש בפחד ואי וודאות על הלא נודע תורם לחוויה של נפרדות עמוקה. כאשר הנפש מוכנה לצעד הבא בהתפתחותה ולעבור לשלב התודעתי הבא, היא מתחילה לקבל תזכורות וסימנים לבחירות המבוססות על אהבה ללא תנאים במקום מתוך פחד, מה שמאפשר לה לשבור את "מעטה השכחה" ולהתקדם לצפיפות התודעתית הרביעית.

bottom of page