top of page
מוכנות לחוכמה

מאת סוואמי שיבננדה

 

מי שמתאים לקבל את חוכמת העצמי יקבל אותה 'בבוא הזמן'. המאמץ העצמי וחלוף הזמן פועלים בו-זמנית ולא ניתן להבחין בין אחד לשני, שכן ההשגחה והמאמץ האישי אינם ניתנים להפרדה מכיוון ששניהם פועלים בו-זמנית ותלויים זה בזה. אלא, אלו רק שני שמות לאותו כוח פעולה אחד.

 

סרי סנקראצ'ריה כבר דרש שצריך לעבור את שלבי המשמעת של ויווקה, ויראג'יה, סאמה, דמה, אופאראטי, טיטיקשה, סרדה, סמדהאנה ומומוקשוטה לפני שנכנסים למסתורין של הקיום. אין להכניס אדם לאמת המוחלט אלא אם כן הוא נמצא מפותח היטב בכל התכונות הללו. כיום בדרך כלל אנו מגלים שלשואפים אין רצון עז לשחרור. ייתכן שיש להם קרן של Viveka ו- Vairagya ממגוון מתון. אבל קשה מאוד למצוא שואף שלא אכפת לו אלא לאמנציפציה סופית, שמתייחס לכל העולם ולתכניו כאל קש בלבד, המהרהר ללא הרף כיצד להשיג את הישועה מהקיום המתגלם. לא קל להבין את משמעות השחרור. כיצד יכול להיות שאנשים גולמיים בעולם יבינו את בטלותו של הקיום הארצי ושל הפעילויות הארציות? אפילו לשואפים מתקדמים יש לפעמים רצון עז לעשות משהו נפלא בעולם הזה, משהו שאף אחד לא עשה בעבר. לאנשים כאלה אין רצון אמיתי לשחרור. ואנשים כאלה אינם מתאימים לקבל את ברהמה וידיה. זה רק האוטמה-אדהיקארי, המוכשר ביותר, שלא אכפת מכלום, שהוא אדיש לחלוטין לדרכי העולם, שהוא תמיד שותק ושלו בשל שחר הידע המקצועי, שהוא תמיד אותו דבר בין אנשי העולם משני פסוקים, שלא מופרע מפעילות העולם המוסחת, שהוא רגוע ושליו, שפרש את עצמו מהמולת החיים, שלא אכפת לו מהמוות ולא מהחיים, שאינו מודע למה שקורה בעולם, מי שלא זהיר כלפי זה או אחר, שהוא באמת מתאים לקבל את החוכמה האולטימטיבית של המוחלט! אפילו אם יש רצון קל ביותר שאורב בפנים מלבד למימוש המוחלט, האדם הזה לא יוכל להבין את החשיבות האמיתית של ההוראות הוודנטיות על ידי המורה הרוחני (המנחה). יהיו לו אלף ספקות והסחות דעת בנפש אשר ימשכו אותו לחלוטין מהמדיטציה הוודנטית. אדם לא צריך לרצות שום דבר אחר, מאשר מימושו של ברהמן. לא צריכה להיות מחשבה אחרת במהלך היום מאשר על הדרך להגיע למימוש עצמי. כל מחשבה, כל דיבור, כל פעולה, לא, כל נשימה של האדם צריכים להמחיש את שיטת מימוש המוחלט. אדם כזה מתאים לקבל חוכמה וודנטית.

bottom of page