top of page
תקנון הטיפול

הסכם טיפול במסע הנשמה בשיטת QHHT

1. המטופל מוכן להיות מודרך בשיטת על ידי מאיר אלגייב. אני מודע שהשיטות הללו הן שיטות בעלות אופי רוחני ובלתי רפואי. וזו אחריותי להתייעץ עם הרופא הקבוע שלי על כל שינוי במצבי או בשינויים בתרופות שלי.

2 .המטופל מבין כי האמצעים הנ''ל הם לא תחליפים עבור טיפול רפואי רגיל ועלי להתייעץ עם הרופא הקבוע שלי או הרופא המטפל בכל מצב רפואי שהוא.

3 .המטופל מבין כי להיות בהרפייה עמוקה בשיטת QHHT היא לא מצב שינה וכי אני יכול לפתוח את העיניים, לדבר, לצחוק, להזיז את הגוף ויכול להיות מודע לכל מה שקורה מסביבי. אני יכול אפילו לחשוב שהטיפול לא עובד ולפתוח את העיניים. אבל אני מבין איך אופן הטיפול פועל והוא הוסבר לי כך שכניסה להרפייה עמוקה תלויה אך ורק בי.

4 .המטופל מבין כי בשיטה זו אוכל להיזכר באירועים שנשכחו בחיים האלה או בחיים הקודמים.

5 .המטופל מבין שכל שינוי בחיי הוא האחריות שלי בלבד. וכי אני מבין כי כל ריפוי הוא ריפוי עצמי וכי מאיר אלגייב הוא רק מנחה אותי בתהליך ועוזר לי לפתור את הבעיה שלי. וזוהי האחריות שלי להיות פתוח וכנה ולספק מידע ומשוב מדוייק שיעזור לי להשיג את התוצאות שלי.

6 .המטופל מבין כי לעיתים קרובות במסע הנשמה בשיטת QHHT מתקבל מידע אוניבירסלי שמכוון לכל האנושות כולה. ואני מסכים לאפשר למאיר אלגייב לשתף מידע זה או כל סיפור נלווה בו בכל דרך שיבחר לנכון כל עוד השם הפרטי והשם משפחה שלי וכל הפרטים האישיים והרלוונטים שלי מושמטים/משתנים.

7 .המטופל מסכים למאיר אלגייב לשמור לעצמו עותק של השיחה לצורך מחקר ושיתוף הידע (ראו סעיף 6) כל עוד כל הפרטים עלי מושמטים/משתנים.

8 .המטופל מבין כי אופן הטיפול הינו לשכב על מיטה והירגע בנוחות.

9 .מאיר אלגייב יערוך מפגשים בכל עת באופן מקצועי במסגרת מקצועית.

10 .כל העניינים בין מאיר אלגייב למטופל יהיו חסויים. לאף צד שלישי לא תהיה גישה למידע הניתן למאיר אלגייב על ידי המטופל. אלא אם כן התקבל אישור מיוחד בכתב מהמטופל (ראו סעיף 7,6.)

11 .המטופל מבין כי מאיר אלגייב רק מנחה בטיפול, וכי הפעילות יכולה להשתנות מאדם לאדם. אני מבין אין שני מפגשים דומים, %99 מההצלחה של הפגישה תלוי בי החלק שלי הוא להיכנס להרפייה עמוקה בכך שאני נרגע ומבקש לפני הפגישה באמצעות כוונה ומחשבה להביא נכונות ליצור חיבור עם העצמי הגבוהה או התת מודע.

12 .מאיר אלגייב ימשיך להתעדכן בחומר ובחדשנות בתחום עיסוקו.

13 .לפני תחילת הטיפול מאיר אלגייב יערוך שיחת תיאום ציפיות וישתף עם המטופל את מהות הטיפול, את מטרת הטיפול, את אורך הטיפול הצפוי ואת העלות של הטיפול. לא יינתן שירות עד לקבלת הסכמה מדעת מהלקוח.

14 .מאיר אלגייב יסיים את יחסיו עם מטופל ולא יספק שירות אם למאיר אלגייב אין אמונה בתום לב שהמטופל ייהנה מהשירותים הנ''ל.

bottom of page