top of page
סיווג רמות התודעה

ההמלצות מחולקות ל3 רמות התפתחות כלליות שונות, רמות אלו הן כלי מדידה כללי ומופשט בלבד להתפתחות התודעה לפי המסע המסע האישי בלבד. הרמות מאפיינות את מסע ההתעוררות של ההוויה מהבורות והשכחה (הנפרדות והדואליות) לידיעה ולמימוש העצמי (העצמי האחד והאחדות). עם זאת הקשיבו לקול ליבכם והחליטו בעצמכם מה היא האמת עבורכם, רק אתם יכולים לבחור ולדעת מי אתם יוצרים שאתם ומה נכון עבורכם. אל תיקחו שום המלצה כהוראה מוחלטת, הסיווג נועד לשמש לכלי עזר בלבד במסע ההתעוררות שלכם.

רמת מתחילים - עבור מחפשים וחקרנים מתחילים ומהווה את תחילת מסע ההתעוררות.

התוכן שתחילה ימשוך אותנו יהיה בנושא התפתחות אישית, פסיכולוגיה ודברים מבוססי מדע ורציונליות. בניהם אף NLP, פסיכותרפיה, חלומות צלולים. בשל היותנו מעורבים בעולם הנושאים יהיו כאלה הבוחנים את עצמנו עם העולם החיצוני סביבנו והתופעות הקיימות בו. 

רמת מתקדמים- עבור מחפשים וחקרנים מתקדמים אשר נמצאים בדרך במסע לתוך עצמם וחזרה לאחדות.

במהלך המסע להתפתחות אישית והלמידה של מה קיים בנו ובעולם נרצה למקד את צומת הלב שלנו בעצמנו וללמוד יותר למה אנחנו פועלים כפי שאנחנו ואולי מי אנחנו באמת. דרך נושאים שנמצאים בקצה גבולות המדע אשר עדיין נחשבים תאורתיים. בין אם זה מטאפיזיקה, נשמות, חיים קודמים, תופעות על טבעיות וטבע התודעה. בשלב הזה הפוקוס הוא בנו ואיך המחשבות שלנו יוצרות את המציאות החיצונית שלנו.

רמת מאסטר- עבור מחפשים וחקרנים אשר בדרך למימוש העצמי וחזרה לעצמי האחד ההווה בכל.

בשלב הזה אנו לא מעוניינים להישאר בגדר אמונה ויש תשוקה חזקה לידיעה עצמית אמיתית של האמיתות שלמדנו קודם, אלו אשר 

מעוניינים לדעת על בשרם את טבע המציאות והאחדות. התוכן יהיה בעיקר בנושא ידיעה עצמית ומימוש עצמי. אי שניות, לא דואלי ומתמקד במה שמתרחש בתוכנו ללא קשר לעולם שבחוץ. בטבע העצמי האמיתי שלנו והמסע בדרך לשם. תוכן שבאופן פרדוקסלי נורא מופשט, ולא מובן בידי הרוב אבל מכיל אמיתות עדינות והמעבר של הראש לשקוע בלב.

bottom of page