top of page

העולם נועד לבלבל אתכם

מה אתם עושים עם החיים שלכם? מה חשוב לכם? האם אתם נותנים לנסיבות חיצוניות להשפיע עליכם? האם קל להזיז אתכם, לנווט אתכם? האם אתם מזדהים עם מה שאתם רואים ועם מה שאתם חושבים? כל זה מראה לכם שאתם מזדהים עם העולם. אדם לא יכול להכיר את עצמו דרך העולם. הכל מתחיל בתודעה. הגוף ימשיך את מה שהוא צריך לעשות. אתם לא צריכים ללכת למערה, להתבודד מהעולם החיצוני אלא פשוט להיכנס פנימה לתוך עצמכם ולהכיר את עצמכם באמת. למי המחשבות האלה מגיעות? למי הדברים האלה קורים? לגוף, אתם לא הגוף הגוף נולד והגוף ימות. אתם הצופה המתבונן המביט בחיים כאילו היה סרט שסופו להיגמר ומופיע ונגמר בתודעה. עברו מעבר לתודעה. העצמי האחד הנצחי הנוכח תמיד לפני הבריאה ואחריה. בעבר בהווה ובעתיד בו זמנית. האדם מנסה לגלות את אלוהים אבל הוא בסך הכל מנסה לגלות את עצמו. כל הסיפורים האלה הם הסיפורים שלו של העצמי. האחד. אנו חווים את עצמנו נפרדים ושונים כל כך אחד מהשני אך בכולם מסתתר "אני" אחד. אותו "אני" הוא התודעה האינדיווידואלית אשר חווה את עצמה בנפרד מכל הדברים מהקיום הנצחי. אין "אני".


ועם זאת מורים רבים מתארים לנו את זה בסיפורים שונים, "אתה לא טיפה באוקיינוס, אתה הוא כל האוקיינוס עצמו בטיפה". מי הטיפה ומי האוקיינוס? הטיפה הוא ה"אני" שחושב שהוא נפרד מהכל. ואותו "אני" מתעורר ומפתח מודעות עצמית, שימו לב לפעוט שגדל. תחילה אין הבדל בין העולם החיצוני והפנימי יש כאלה שאומרים שאין בו מודעות עצמית אמיתית עד לגיל 2. לרגע בו הוא מגבש לעצמו הפרדה. "אני" והנה היו המורים הרוחניים שסיפרו כי הנשמה נכנסת לגוף במלואה רק בגיל 2. הנשמה היא ה"אני" והיא התודעה. הנשמה עוברת מגוף לגוף מחיים לחיים ולומדת ומתפתחת עד לרגע בו היא מוכנה להתעורר באמת לטבע הנצחי שלה. בין אם זה קורה במספר גלגולים קצר או עשרות אלפי גלגולים. סופה של הנשמה לחזור הביתה למקור שלה, להתמזג עם העצמי האמיתי שלה. להתעורר מהחלום האשלייתי של המציאות ושל קיומה שלה.


איך אנחנו יכולים להיות המחשבות שלנו והרגשות שלנו אם הם אינם שם באופן רציף. מה קורה כשאנחנו לא חושבים, אנחנו לא נעלמים לשום מקום. אנחנו היכן שתמיד היינו, כאן ברגע הזה.

10 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

התעוררות רוחנית או מחלה נפשית?

אלו שעסקו בדרך כזו או אחרת בחקר נפשם (תודעתם) במטרה למצוא איזושהי משמעות קיום עמוקה יותר לעיתים היו מוצאים את עצמם שואלים: "האם השתגעתי?" או "אם מישהו ידע שאלו המחשבות שלי וודאי יסגרו אותי בבית משוגעי

טיפוס מספר 5.

לאחרונה יצא לי ללמוד על האניאגרם של האישיות, מודל טיפולוגי המסווג את האנושות ל9 טיפוסי אישיות ראשיים, ובתוכם מספר שילובים נוספים הנקראים כנפיים היוצרים את ההבדלים באופי בתוך כל טיפוס. לא הרבה מכירים א

החוויה הישירה

איך ניתן להסביר דבר שלא ניתן לתאר במילים, חוויות שאנו מקבלים הצצה אליהם במדיטציות עמוקות או בשימוש בחומרים פסיכואקטיביים. אני מדבר כאן על החוויה הישירה של כולנו, מתחת לכל הרעיונות והתפיסות האינדיווידו

コメント


bottom of page