top of page

צפיפויות התודעה

העצמי היא החוויה של כל אחד מאיתנו, החוויה של להיות קיים, המתבונן. רק אחריה מגיעה המחשבה "אני".

צפיפות 8

הצפיפות ה8 מתייחסת לאחד. מעבר למתבונן לדממה, לזה שלא משתנה ותמיד ישנו בכל. 

D8EYE.jpg
bottom of page