העצמי מפה

העצמי היא החוויה של כל אחד מאיתנו, החוויה של להיות קיים, המתבונן. רק אחריה מגיעה המחשבה "אני".

עולם

הזדהות / היקשרות

"אני הגוף הזה"

המחשבה הראשונה

"אני"

דעת / אגו

מוח

כח צומת הלב / פוקוס

נפרדות

פנייה החוצה

אחדות

פנייה פנימה

לב

העצמי / המתבונן

eye_edited.png