top of page

העצמי הגבוה

מהו העצמי הגבוה

העצמי הגבוה הוא מונח שכיח בעולם הרוח, אשר בא להאיר את צומת ליבנו כי קיים חלק בתוכנו אשר מחובר באופן ישיר לאלוהים ולתפיסת מציאות רחבה, בריאה והוליסטית יותר. לאורך השנים אנשים תיארו את העצמי הגבוה בצורות שונות לפי יכולת התפיסה וההתפתחות התודעתית שלהם.

ההשפעה העיקרית של הצגתו של מונח זה לתודעה הקולטיבית שלנו הוא לשמש כזרז כלי על מנת שההוויה תפנה פנימה ותחקור את העצמה לגילוי רבנים עמוקים יותר בתוך עצמה. 

מונחים אלו בשדה התודעה הקולטיבית על כדור הארץ

תפיסות מציאות שונות יביאו למונחים שונים אך כולם מציגים כי קיימים בתוכנו מספר חלקים:

העצמי הנמוך - שהוא החלק שאנו יותר מכירים כה"אגו" אשר אחראי לתגובות ההישרדותיות האוטומאטיות שלנו בחיי היום יום

העצמי הגבוה - 

העצמי הגבוה הוא חלק בתוכנו אשר מסוגל לתפוס את המציאות כפי שהיא לפני שאנו מטשטשים אותה עם תפיסת המציאות (הפילטר) האישית שלנו. ברגע שאנו מסירים את ההזדהות עם העצמי הנמוך שלנו אנו מסתנכרנים עם העצמי הגבוה שלנו ותופסים את המציאות כתמונה גדולה יותר מהרצונות ומהמחשבות שלנו.

bottom of page