top of page
49.png
777.png

ראמאנה מהארישי

 
רשימה של כל הספרים שכתב:
 
"מי אני?" (1942)
"Upadesa Saram" (מהות ההוראה) (1937)
"שיחות עם סרי ראמאנה מהארשי" (1944)
"הנתיב של סרי ראמאנה" (1949)
"המוח והשליטה שלו" (1953)
"יצירותיו האסופות של ראמאנה מהארשי" (1987)
"Guru Vachaka Kovai" (זר האמרות של גורו) (1938)
יום אחר יום עם בהגוואן" (1954)
"מכתבים מסרי רמאנהסראמאם" (1959)
"ארבעים פסוקים על המציאות" (1930)
"ההוראה הרוחנית של ראמאנה מהארשי" (1959)
 
ספרים אלה מכילים את תורתו של ראמאנה מהארשי על חקירה עצמית, מדיטציה וטבעו של העצמי, כמו גם את מכתביו, שיריו וכתביו אחרים. הם נחקרו בהרחבה על ידי אנשים ברחבי העולם שמתעניינים בהתפתחות רוחנית והארה.
 
 
הנה 20 ציטוטים מאת ראמאנה מהארשי:
"הדעת היא הכל; מה שאתה חושב, אתה הופך להיות."
"תהיה שמח עכשיו. אל תחכה שמשהו מחוץ לעצמך שישמח אותך בעתיד. תחשוב כמה באמת יקר הזמן שאתה צריך לבלות, בין אם זה בעבודה או עם המשפחה שלך. תהנה מכל דקה והתענג עליו ."
"העולם אינו שונה מהעצמי. העצמי לבדו הוא, והעולם הוא הופעה בו. אין דבר שני מלבד העצמי."
"העצמי אינו אובייקט שיש להכיר, אלא הסובייקט שיודע."
"המטרה כבר בתוכך. היא לא בחוץ. אתה המטרה, אתה הדרך, אתה היעד."
"כדי להגיע למצב של 'אני קיים', יש צורך לבטל את כל הרעיונות של זהות אישית. קודם כל, עליך לזנוח את הרעיון 'אני הגוף הזה'. אתה חייב גם לוותר על הרעיון 'אני הדעת'."
"מחשבת ה'אני' היא שורש כל הצרות. האגו הוא הגורם לכל אומללות."
"מטרת החקירה העצמית היא ההבנה הישירה שהעצמי הוא המציאות היחידה, הקיום היחיד. זוהי ההבנה שהאגו, העצמי האינדיבידואלי, הוא אשליה."
"העולם אינו אמיתי. הוא הופעה בעצמי. העצמי לבדו הוא אמיתי."
"החיפוש אחר האושר הוא הגורם לכל אומללות."
"אין דבר כזה דעת אינדיבידואלית. יש רק הדעת האוניברסלית, המופיע כמוחות אינדיבידואלים."
"הדבר היחיד שיכול להרוס את האגו הוא ידע העצמי."
"האושר הוא הטבע שלך. זה לא פסול לרצות אותו. מה שלא בסדר הוא לחפש אותו בחוץ כשהוא בפנים."
"העצמי אינו אובייקט שיש להשיגו. זה הסובייקט שכבר קיים."
"הדעת היא הסיבה לכל שעבוד, והיא גם האמצעי להשיג חופש."
"האגו הוא רעיון כוזב שאתה נפרד מהיקום."
"העצמי היא המציאות היחידה, הקיום היחיד."
"הדעת היא כמו סכין. אפשר להשתמש בה כדי לחתוך את האגו או לחתוך את העצמי. הכל עניין של איך אתה משתמש בה."
"אושר הוא לא משהו שצריך לרדוף אחריו. זה המצב הטבעי של העצמי."
"האגו הוא הגורם לכל סבל. כדי להיות חופשי מסבל, אדם חייב להיות חופשי מהאגו."

 
bottom of page