top of page

צפיפויות התודעה

צפיפות היא מונח שהגיע לשימוש נפוץ המתייחס לרמות / מצבי התודעה. מקורו של מונח הזה הוא קצת מעורפל ומבלבל. הצפיפות קשורה לרמת התודעה, ורמת התדר, שבה נוצרת המציאות, כל המציאויות הם מבנים, וכל הדברים הם דפוסי אנרגיה

D8EYE.jpg

צפיפות 8

היא הרמה שבה אתה הופך לגמרי אחד עם האחדות. זהו הרמה האולטימטיבית והיא המצב שכמעט בלתי אפשרי לתאר במילים - שלמות, אחדות, שייכות, מרכזיות, שלווה מוחלטת - מילים אלה רק מגרדות את פני השטח. זהו מצב של אושר עילאי מעבר לכל מה שאתה יכול לדמיין, מצב של שלום המתעלה על כל מה שאי פעם חווית – מצב שבו אתה יודע שאתה מוערך לחלוטין עבור מי שאתה באהבה ללא תנאים בדיוק כפי שאתה.

eye_edited.png
צפיפות 8
bottom of page