top of page

צפיפויות התודעה

צפיפות היא מונח שהגיע לשימוש נפוץ המתייחס לרמות / מצבי התודעה. מקורו של מונח הזה הוא קצת מעורפל ומבלבל. הצפיפות קשורה לרמת התודעה, ורמת התדר, שבה נוצרת המציאות, כל המציאויות הם מבנים, וכל הדברים הם דפוסי אנרגיה

D6EYE.jpg

צפיפות 6

היא הרמה שבה קוטביות שירות לעצמי / שירות לאחר נעלמת לחלוטין. ללא קשר לאיזה כיוון של נטייה אימצו הישויות ברמות הנמוכות יותר של התודעה, היא מתמוססת כעת. הסיבה לכך היא הישויות הממד ה6 יודעות כי כולנו אחד, ולכן צפיפות זו היא הרמה הראשונה בז'אנר של התודעה שנקראת במפתיע "תודעת האחדות" – מצב המאופיין על ידי קבלה באהבה של "מה שיש" ולהיכנע לזרימה של החיים. הצפיפות ה-6 היא הרמה הגבוהה ביותר של התודעה שעדיין יכולה לחוות את עצמה בגוף פיזי. מעבר לרמה זו, לא ניתן לחבר את הגוף הפיזי הצפוף ללא נשירה מאותה רמת תודעה.

eye_edited.png
צפיפות 6
bottom of page