top of page

צפיפויות התודעה

צפיפות היא מונח שהגיע לשימוש נפוץ המתייחס לרמות / מצבי התודעה. מקורו של מונח הזה הוא קצת מעורפל ומבלבל. הצפיפות קשורה לרמת התודעה, ורמת התדר, שבה נוצרת המציאות, כל המציאויות הם מבנים, וכל הדברים הם דפוסי אנרגיה

D5EYE.jpg

צפיפות 5

נקראת צפיפות "קוטביות מאוזנת". ברמה זו, הישות העולה עדיין תהיה בעלת כיוון לשירות לעצמי או שירות לאחר, כפי שהתגלה כאשר נכנסו לצפיפות הרביעית. אבל הן ידעו שעליהן להגיע לאיזון טוב יותר בין השניים על ידי הבעת הקוטביות ההפוכה. ישויות שירות לאחר בצפיפות 5 מבינות כי הן חייבות להיות פתוחות לקבל מכל אלה המוכנים לתת, כך שהן יכולות לתת שירות גדול באופן בר קיימא. הן יכולות להפוך לסוכני שירות רבי עוצמה, משום שבפעם הראשונה הן מנתבות אנרגיות דרך עצמן ולא נותנות מהאנרגיה של המצבור האישי והקטן שלהן.

eye_edited.png
צפיפות 5
bottom of page