top of page

צפיפויות התודעה

צפיפות היא מונח שהגיע לשימוש נפוץ המתייחס לרמות / מצבי התודעה. מקורו של מונח הזה הוא קצת מעורפל ומבלבל. הצפיפות קשורה לרמת התודעה, ורמת התדר, שבה נוצרת המציאות, כל המציאויות הם מבנים, וכל הדברים הם דפוסי אנרגיה

D3EYE.jpg

צפיפות 3

מאופיינת במודעות עצמית אמיתית וביכולת לבחור בחירות מודעות ולגבש מושגים אידאולוגיים מורכבים כגון עקרונות, מסגרות פילוסופיות ומערכות אמונות. רמה זו של התודעה תופסת את ה"אני" מול "האחר", "אני ושלי" לעומת "הם ושלהם", ומתייחסת ל"טוב" לעומת "רע". לכן זהו הראשון מבין שלוש הרמות של התודעה הנמצאות בתוך ז'אנר של תודעה שנקראת תודעת "דואליות" או "היפרדות"

eye_edited.png
צפיפות 3
bottom of page