top of page

צפיפויות התודעה

צפיפות היא מונח שהגיע לשימוש נפוץ המתייחס לרמות / מצבי התודעה. מקורו של מונח הזה הוא קצת מעורפל ומבלבל. הצפיפות קשורה לרמת התודעה, ורמת התדר, שבה נוצרת המציאות, כל המציאויות הם מבנים, וכל הדברים הם דפוסי אנרגיה

D2EYE.jpg

צפיפות 2

שולטת בבחירותיו של הישות ובפעולותיו על-ידי אינסטינקט או "דחף". על כדור הארץ, זה קורה אצל בעלי חיים גבוהים יותר אשר פיתחו מערכות עצבים. מערכות העצבים האלה מאפשרות לבעלי חיים )כולל החיה האנושית( לחוש דחפים ממערכות הגוף השונות שלהם המניעים אותם לאכול, להתרבות, לישון, להימנע או להתגונן מפני סכנה, וכל שאר הדברים שכל זן צריך לעשות למען הישרדותו. דחפים אלה מתרחשים באופן אוטומטי למדי, אבל הם לא מוחלטים – וכי ניתן להתעלם מהם.

eye_edited.png
צפיפות 2
bottom of page