top of page

צפיפויות התודעה

צפיפות היא מונח שהגיע לשימוש נפוץ המתייחס לרמות / מצבי התודעה. מקורו של מונח הזה הוא קצת מעורפל ומבלבל. הצפיפות קשורה לרמת התודעה, ורמת התדר, שבה נוצרת המציאות, כל המציאויות הם מבנים, וכל הדברים הם דפוסי אנרגיה

D1EYE.jpg

צפיפות 1

היא הרמה הבסיסית ביותר של התודעה. היא קיימת בגופים יסודיים כמו סלעים, מינרלים, מים ואוויר, כמו גם אורגניזמים ביולוגיים ואורגניים פשוטים כגון אורגניזמים חד תאיים. הכל בהכרה במידה מסוימת, ורמת התודעה הזו היא כמו תוכנית שנוצרה כאשר המערכת בו היא שולטת נוצרה ואז פועלת כמו מכונה אוטומטית - זהו היגיון המתג הפשוט ביותר, "אם זה, אז זה."

eye_edited.png
צפיפות 1
bottom of page