תודעה בצפיפות ה-6

תודעה בצפיפות ה-7

תודעה בצפיפות ה-8

תודעת האחדות

תודעת הדואליות

תודעה בצפיפות ה-5

שירות לאחר

צפיפות 5 שירות לאחר

קורבן

קורבן

עבריין

מושיע

מושיע

תודעה בצפיפות ה-5

שירות לעצמי

צפיפות 5 שירות לעצמי

עבריין

משולש הקורבן

תודעה בצפיפות ה-4

שירות לאחר

תודעה בצפיפות ה-4

שירות לעצמי

תודעה בצפיפות ה-3

לידה

תודעה בצפיפות ה-2

תודעה בצפיפות ה-1

© כל הזכויות שמורות לאמנות אבודה  2021