top of page
franbb2999_men_doing_medetation_in_zen_robes_front_from_a_far_d_118532b4-8670-488a-ad8a-0f

חקירת העצמיות

המסע לידע העצמי ולחקירה עצמית נתפסת לעתים קרובות כלב ליבן של מסורות מיסטיות רבות ברחבי העולם. משיטות רוחניות עתיקות יומין בהודו ובסין ועד למסורות אזוטריות מערביות מודרניות, הרעיון של השגת הבנה מעמיקה יותר של הטבע האמיתי של האדם עצמו נתפס כהיבט בסיסי של ההתפתחות הרוחנית. במסורות רבות, תהליך החקירה העצמית וההכרה העצמית נתפס כמסע לעבר הארה או מימוש, בו הפרט מסוגל לראות את העולם ואת מקומו בו ברמה חדשה של בהירות והבנה. מצב זה מתואר לעתים קרובות כמצב של אחדות עם המציאות האלוהית או האולטימטיבית, שבה האדם מסוגל לראות מעבר לאשליות האגו ולחוות תחושת אחדות בכל.

סופיות

080980.png

סופיות היא מסורת מיסטית בתוך האסלאם המדגישה את החשיבות של מערכת יחסים אישית, רוחנית עם אלוהים. הסופים עוקבים אחר שיטות רוחניות שונות, כולל תפילה, מדיטציה ושירה, כדי להשיג רמה גבוהה יותר של מימוש רוחני. הסופיזם מקורה במאה ה-8 במזרח התיכון והתפשטה בעולם האסלאמי. בהתמקדות בטיפוח סגולות רוחניות כמו אהבה, חמלה וחוכמה.

franbb2999_muslim_man_siting_in_medetation_from_a_far__photo_re_6aed3e34-041f-4c7c-9a6b-6a

בודהיזם

088897.png

בודהיזם היא דת ופילוסופיה שמקורה בהודו העתיקה ומבוססת על תורתו של סידהרתא גאוטמה, הידוע גם כבודהה. הוא מאופיין באמונה בארבע האמיתות ובנתיב השמיני או דרך האמצע, שגורסים שהסבל הוא חלק מהותי מהחיים ושמטרת הבודהיזם היא לשים קץ לסבל באמצעות  השגת הארה. לבודהיזם יש תתי מסורות בניהם טהרוואדה, מהיאנה ווג'ריאנה

franbb2999_buddhist_man_siting_in_medetation_from_a_far__photo__e2793895-380c-45d8-a4dc-fd

הינדואיזם

49.png

הינדואיזם היא דת ופילוסופיה שמקורה בהודו העתיקה. מבוססת על האמונה בהוויה אחת, הנקראת ברהמן, ובקיומן של אלות מרובות הנחשבות כביטויים של ברהמן. מטרת ההינדואיזם היא מימוש האחדות הסופית של העצמי האינדיבידואלי עם העצמי האוניברסלי, או ברהמן. הינדים הולכים בדרכים שונות כדי להשיג מטרה זו, כולל התמסרות לאלוהויות.

progress_image_100_2c772df6-76ec-4bf2-864d-f0fb3896c1f6.webp

שמאניזם

שמאניזם הוא תרגול רוחני הכרוך בשימוש בטקסים ובטכניקות לגישה ואינטראקציה עם העולם הרוחני למטרת ריפוי, ותקשורת עם הרוחות. זהו נוהג מסורתי שנמצא בקרב תרבויות ילידיות ברחבי העולם ומקושר לעתים קרובות עם אנימיזם, האמונה שלכל היצורים החיים והלא חיים יש מהות רוחנית. תפקידו של השמאן הוא לשמש כמתווך בין העולם האנושי והרוחני .

dooro2210_shaman_man_siting_in_medetation_position_front_from_a_f61a33b3-fb9f-482b-9047-67
bottom of page