top of page

בהקמה

Ronnaax2_anciant_india_landscape_monks_in_robes_in_far_realisti_badb08a5-f554-4733-ad0f-96

מדיה

דף מדיה זה הוא מגדלור של ידע והשראה לכל מי שמחפש התעוררות רוחנית והתפתחות אישית בכל שלב בחיים. בין אם אתה מחפש, חוקר או מטייל ותיק בנתיב הזה, כאן, תמצא את ההדרכה והליווי שאתה צריך כדי להאיר את המסע הרוחני שלך.

סיווג רמות התפתחות התודעה
ההמלצות מחולקות ל3 רמות התפתחות כלליות שונות, רמות אלו הן כלי מדידה כללי ומופשט בלבד להתפתחות התודעה לפי המסע אישי בלבד. הרמות מאפיינות את מסע ההתעוררות של ההוויה מהבורות והשכחה (הנפרדות והדואליות) לידיעה ולמימוש העצמי (העצמי האחד והאחדות). עם זאת הקשיבו לקול ליבכם והחליטו בעצמכם מה היא האמת עבורכם, רק אתם יכולים לבחור ולדעת מי אתם יוצרים שאתם, אל תיקחו שום המלצה כהוראה מוחלטת, הסיווג נועד לשמש לכלי עזר במסע ההתעוררות.
רמת מתחילים - עבור מחפשים וחקרנים מתחילים ומהווה את תחילת מסע ההתעוררות
רמת מתקדמים- עבור מחפשים וחקרנים מתקדמים אשר נמצאים בדרך חזרה לאחדות
רמת מאסטר- עבור מחפשים וחקרנים אשר בדרך למימוש העצמי וחזרה לעצמי האחד ההווה בכל
bottom of page