top of page
Ronnaax2_anciant_india_landscape_monks_in_robes_in_far_realisti_badb08a5-f554-4733-ad0f-96

מדיה

המסע לידע העצמי ולחקירה עצמית נתפסת לעתים קרובות כלב ליבן של מסורות מיסטיות רבות ברחבי העולם. משיטות רוחניות עתיקות יומין בהודו ובסין ועד למסורות אזוטריות מערביות מודרניות, הרעיון של השגת הבנה מעמיקה יותר של הטבע האמיתי של האדם עצמו נתפס כהיבט בסיסי של ההתפתחות הרוחנית. במסורות רבות, תהליך החקירה העצמית וההכרה העצמית נתפס כמסע לעבר הארה או מימוש, בו הפרט מסוגל לראות את העולם ואת מקומו בו ברמה חדשה של בהירות והבנה. מצב זה מתואר לעתים קרובות כמצב של אחדות עם המציאות האלוהית או האולטימטיבית, שבה האדם מסוגל לראות מעבר לאשליות האגו ולחוות תחושת אחדות בכל.

סיווג רמות התפתחות התודעה
ההמלצות מחולקות ל3 רמות התפתחות כלליות שונות, רמות אלו הן כלי מדידה כללי ומופשט בלבד להתפתחות התודעה לפי המסע אישי בלבד, כלי זה לא מתיימר . הרמות מאפיינות את מסע ההתעוררות של ההוויה מהבורות והשכחה (הנפרדות והדואליות) לידיעה ולמימוש העצמי (העצמי האחד והאחדות). עם זאת הקשיבו לקול ליבכם והחליטו בעצמכם מה היא האמת עבורכם, רק אתם יכולים לבחור ולדעת מי אתם יוצרים שאתם, אל תיקחו שום המלצה כהוראה מוחלטת, הסיווג נועד לשמש לעזרה במסע ההתעוררות.
רמת מתחילים - עבור מחפשים וחקרנים מתחילים ומהווה את תחילת מסע ההתעוררות
רמת מתקדמים- עבור מחפשים וחקרנים מתקדמים אשר נמצאים בדרך חזרה לאחדות
רמת מאסטר- עבור מחפשים וחקרנים אשר בדרך למימוש העצמי וחזרה לעצמי האחד ההווה בכל
bottom of page