top of page
Ronnaax2_anciant_india_landscape_monks_in_robes_in_far_in_medet_30f563cc-ac25-4c83-bfc4-1a

הינדואיזם

הינדואיזם היא דת שמקורה בהודו העתיקה והיא הדת השלישית בגודלה בעולם. היא מבוססת על אוסף של כתבי קודש הנקראים הוודות, המכילים מזמורים וטקסים שחוברו בסנסקריט לפני למעלה מ-3,000 שנה. ההינדואיזם הוא פוליתאיסטי, כלומר הוא סוגד לאלוהויות מרובות, והוא גם פנתאיסטי, כלומר הוא רואה את האלוהי כנוכח בכל הדברים. להינדואיזם מסורת ארוכה של מיסטיקה ותרגולים רוחניים, כולל יוגה ומדיטציה, שמטרתם להשיג מימוש רוחני ואיחוד עם האלוהות. ניתן לאתר את שורשי ההינדואיזם לתרבות עמק האינדוס, ששגשגה במה שהיא כיום פקיסטן וצפון מערב הודו בין השנים 2500 ל-1900 לפני הספירה.

kohoshelharegahaze._master.jpg
kohoshelharegahaze._master.jpg
kohoshelharegahaze._master.jpg
kohoshelharegahaze._master.jpg

"העצמי הוא לא האגו, אלא התודעה האינסופית החודרת ביקום." - ראמנה מאהרשי

"העצמי אינו אובייקט שיש להכיר, אלא עצם הסובייקט היודע." - ניסגרדטה מהארג'ש

"העצמי אינו הגוף או הנפש, אלא העד הנצחי של כל החוויות." - סרי אורובינדו

"העצמי אינו ישות נפרדת, אלא עצם המהות של כל מה שקיים." - עדי שנקרה

"העצמי אינו אינדיבידואל, אלא התודעה האוניברסלית הפושה בכל היצורים." - סוואמי ויווקננדה

"העצמי אינו האגו, אלא המודעות שמתעלה מעל כל הדואליות." - סוואמי סיוננדה

"העצמי אינו אובייקט שניתן למצוא, אלא עצם המקור לכל חיפוש." - ניסגרדה מהארגש

"העצמי אינו אינדיבידואל, אלא התודעה המתפשטת העומדת בבסיס הכל." - סוואמי ראמה

"העצמי אינו ישות אישית, אלא התודעה האלוהית הפושה בכל הקיום." - סוואמי דייןננדה סרסווטי

"העצמי אינו האגו, אלא המהות הנצחית הבלתי משתנה של כל מה שקיים." - סוואמי סיוננדה

bottom of page